Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste        Laadittu 22.11.2017

 

Rekisteriseloste

 

Rekisteriä ylläpitää

Yritys: Kotiterveyspalvelu Henriikka (2562962-2), Hyvinvointikeskus Jasmin (markkinointinimi), itsenäinen Herbalife jäsen

Osoite: Mustakalliontie 18, 03100 Nummela

 

Yhteyshenkilö: Johanna Tuhkanen, 0442119293 tai hyvinvointikeskus.jasmin@gmail.com

Nettisivut: https://hyvinvointikeskusjasmin.com

Rekisterin nimi

Hyvinvointikeskus Jasminin uutiskirjeen tilaajat

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilön luovuttamia tietoja käytetään yhteydenpidon hoitamiseen ja kehittämiseen, hyödyllisen tiedon jakamiseen, palvelujen markkinointiin ja markkinoinnin arvioimiseen sekä palvelujen kehittämiseen.

 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hyvinvointikeskus Jasminin omissa rekistereissä ja ulkoistetuissa sovelluksissa, kuten sähköpostituslistan hallintaohjelmissa.

 

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilö ilmoittaa itse, tai antaa luvan laittaa rekisteriin

  • sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
  • Nimi
  • muu vapaaehtoinen tieto kuten syntymäpäivä

Rekisteriin muodostuu tilastotietoa.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saatavat tiedot saadaan kun henkilö rekisteröityy uutiskirjeen tilaajaksi tai ilmoittautuu asiakkaaksi ryhmiin. Itsenäinen Herbalife jäsen voi kerätä tietoja henkilön luvalla myös mm. tapahtumissa tai asiakastapaamisissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sähköpostituksen automaatio-ohjelman (MailChimp) serveri ja toimisto sijaitsee Yhdysvalloissa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain asianomaisilla.

 

Sähköinen aineisto on suojattu toimialan yleisten käytäntöjen mukaisesti, pääsy rekisteriin on rekisterin teknisellä ylläpidolla sekä henkilöillä, joiden työtehtävien suorittamiseksi on käsiteltävä aineistoa.

 

Tarkastusoikeus

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot rekisteristä. Mikäli haluat tarkistaa Hyvinvointikeskus Jasminin ylläpitämän uutiskirjeen tilaajat rekisterin tietosi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön (kts.edellä).

 

Tiedon korjaaminen

Mikäli rekisterissä olevat tiedot ovat muuttuneet tai ovat virheelliset, voi henkilö pyytää kirjallisesti muutosta tietoihin. Joissakin tapauksessa henkilöllä on mahdollisuus myös itse muokata tietojaan tai halutessaan myös poistua rekisteristä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: